Het Action Shooting comité zet zich in voor de ontwikkeling en promotie van de discipline Action Shooting voor de FKPA/FROS.
Dit comité bestaat uit:

Guido Wuyts
Afgevaardigde SAPO en Algemeen Coördinator
Coördinator kalender
Publicatie resultaten en reglement

Naomi Huygen
Afgevaardigde .30M1
Webmaster www.actionshooting.be
Sociale media

Cornee De Graaf
Afgevaardigde SVONII

Christophe Van Droogenbroeck
Afgevaardigde SGA

Bastiaan Van Wees
Afgevaardigde DMST