Action Shooting is een discipline uit de schietsport die is ontstaan in Nederland.  Aldaar wordt deze discipline sinds een aantal decennia beoefend. De vereniging Action Shooting Nederland zag echter pas het levenslicht in 2004.

Action Shooting België is een organisatie van de FKPA/FROS. De wedstrijden worden op verschillende Vlaamse, maar Nederlandse schietstanden ingericht. 

Het was schietvereniging .30M1 die Action Shooting introduceerde in Vlaanderen. In 2014 werden immers de eerste Vlaamse wedstrijden Action Shooting ingericht door deze schietvereniging. Deze competitie kende meteen een groot succes!

Eén jaar later stapte SAPO vzw dan ook mee in het Action Shooting verhaal door ook een aantal Action Shooting wedstrijden in te richten. Vanaf dit jaar werd Action Shooting dan ook een officiële discipline van de FKPA/FROS. 

Vervolgens werd er ook het eerste Landelijk Kampioenschap Action Shooting georganiseerd van FROS.

Vanaf 2019 mochten we twee nieuwe schietvereniging verwelkomen, namelijk de Merodeschutters Turnhout (of kortweg DMST) en Schietvereniging Oranje Nassau II (of kortweg SVONII).

In 2020 versterkt Shooting Gallery Aalst (SGA) het Action Shooting Team en zal deze schietvereniging haar eerste wedstrijd Action Shooting inrichten.

Helaas, vond er een onderbreking plaats van de wedstrijden omwille van de maatregelen tegen het coronavirus. In 2022 hoopt de organisatie alvast opnieuw een mooie reeks wedstrijden in te richten.

Voor meer informatie over deze mooie discipline uit de schietsport kan u rustig verder kijken op deze website.

Action Shooting Logo